Wetenschap

Het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum doet wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek richt zich op de professionele zorgrelatie als een wederkerig proces. Daarbij gaat het om waarden als gelijkwaardigheid, menselijkheid en ontwikkeling.

Thema’s zijn bijvoorbeeld: Hoe kun je werkelijk aansluiten bij de ander? Welke rol speelt aandacht daarin? Wat bedoelen we als we zeggen dat de zorgverlener zich op de ander afstemt? Welke houding vraagt dat van de zorgverlener zelf als persoon?   

Via onderzoek willen we beter begrijpen hoe het relationele aspect werkt en methoden ontwikkelen om dit relationele aspect te bevorderen.

Het onderzoeksprogramma beweegt zich langs twee lijnen:

  • Relationeel zorg verlenen in gelijkwaardigheid en wederkerigheid
  • Spiritueel zorg verlenen vanuit aandacht en intuïtie

1. SCOPING REVIEW NAAR RELATIONAL CARE

Onderzoek: Scoping Review naar Relational Care op het gebied van dementie

Onderwerp: Verkenning van het veld van relationele zorg bij dementie met de vraag:

Welke relationele vaardigheden van zorgverleners bevorderen het welbevinden van demente mensen?’

Partner: Dr. Fr. Companjen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit

Doel: In kaart brengen welke psychosociale vaardigheden tot meer welbevinden leiden; exploreren welke psychosociale vaardigheden daarbij onderscheiden kunnen worden en welke sleutelbegrippen daarbij horen.

Resultaat: Artikel in internationaal tijdschrift

Tijdspad: 2019

2. MENS ZIJN in de langdurige zorg

Onderzoek: Boekpublicatie over menswaardige zorg

Onderwerp: De antroposofische benadering van langdurige zorg in het licht van de ziel

Doel: De herwaardering van de ziel in de langdurige zorg

Tijdspad: 2019

Auteur: Pim Blomaard

In dit boek wordt de antroposofische zorgvisie met betrekking tot langdurige zorg benaderd vanuit het principe van de polariteit: twee krachten die een tegenovergestelde werking hebben en met elkaar een gesprek aangaan. Een gesprek dat ze in de mens zelf voeren maar ook tussen mensen. Goede zorg is de kunst om dat gesprek in een vrije uitwisseling te laten plaatsvinden.

copyright © 2019
terms & conditions

Dr. Pim Blomaard

E   p.w.blomaard@vu.nl
T   +31 (0) 6 51 32 79 99

Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105 Amsterdam