Wetenschap

Het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum doet wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek richt zich op de professionele zorgrelatie als een wederkerig proces. Daarbij gaat het om waarden als gelijkwaardigheid, menselijkheid en ontwikkeling.

Thema’s zijn bijvoorbeeld: Hoe kun je werkelijk aansluiten bij de ander? Welke rol speelt aandacht daarin? Wat bedoelen we als we zeggen dat de zorgverlener zich op de ander afstemt? Welke houding vraagt dat van de zorgverlener zelf als persoon?   

Via onderzoek willen we beter begrijpen hoe het relationele aspect werkt en methoden ontwikkelen om dit relationele aspect te bevorderen.

Het onderzoeksprogramma beweegt zich langs twee lijnen:

  • Relationeel zorg verlenen in gelijkwaardigheid en wederkerigheid
  • Spiritueel zorg verlenen vanuit aandacht en intuïtie

Praktijk

Het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum doet onderzoek ten dienste van de praktijk. In de praktijk is een omslag gaande naar persoonsgerichte zorg: hoe sluit je bij de ander aan? Hoe kan de zorgvrager zijn eigen leven leiden?
Bij mensen met een verstandelijke beperking of dementie is het vaak moeilijk te achterhalen wat ze willen en wie ze zijn. Om dichter bij hun werkelijkheid te komen gebruiken professionals allerleimethodes. In het onderzoek proberen we die methodes beter te begrijpen (waarom doe je het zo?) en te helpen verbeteren (wat werkt er goed?).

copyright © 2019
terms & conditions

Dr. Pim Blomaard

E   p.w.blomaard@vu.nl
T   +31 (0) 6 51 32 79 99

Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105 Amsterdam