Praktijk

Het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum doet onderzoek ten dienste van de praktijk. In de praktijk is een omslag gaande naar persoonsgerichte zorg: hoe sluit je bij de ander aan? Hoe kan de zorgvrager zijn eigen leven leiden?

Bij mensen met een verstandelijke beperking of dementie is het vaak moeilijk te achterhalen wat ze willen en wie ze zijn. Om dichter bij hun werkelijkheid te komen gebruiken professionals allerleimethodes. In het onderzoek proberen we die methodes beter te begrijpen (waarom doe je het zo?) en te helpen verbeteren (wat werkt er goed?).

Onderzoeksproject

1. EXPLORATIEF ONDERZOEK naar de beeldvormende bespreking als aanvullende diagnose

De beeldvormende bespreking is een vorm van multidisciplinair overleg over 1 cliënt (case conference) die verloopt in de vorm van een ritueel en die toewerkt naar een complementaire diagnose.

Onderzoek: Exploratief onderzoek naar de beeldvormende bespreking als bruikbare methode

Onderwerp: De BB is een multidisciplinair overleg waarin gezamenliijk een holistisch persoonsbeeld wordt ontwikkeld. Het overleg beoogt een aanvullende diagnose te geven waaruit het ontwikkelingsperspectief van de persoon verschijnt. In dit multidisciplinaire overleg vindt een ceremonieel en diagnostisch proces plaats.

Naast fysieke observatie krijgen ook introspectie en verbeelding een rol.

Partner: Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg in Leiden

Uitvoering: Dr. E. Baars, Dr. P. Blomaard, Drs. E. Koster

Doel: Methodische uitwerking van de praktijkervaringen met beeldvormende besprekingen waarbij het onderzoek uitwijst welke factoren werkzaam zijn in de bespreking zelf alsook welke factoren leiden tot een effectieve uitkomst (diagnose). 

Resultaat: Handboek voor de praktijk

Tijdsperiode: 2019-2020

copyright © 2019
terms & conditions

Dr. Pim Blomaard

E   p.w.blomaard@vu.nl
T   +31 (0) 6 51 32 79 99

Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105 Amsterdam