Doel

De werkzaamheden binnen het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum beogen een bijdrage te leveren aan het menswaardiger maken van de langdurige zorg. Het wetenschappelijk onderzoek en de methodisering van de zorgpraktijk zijn hierin aanvullend op elkaar.

Doelen daarbij zijn:
–    Explicitering met wetenschappelijk onderzoek dat o.a. aansluit bij de zorgethiek (care ethics)
–    Methodisering die zorgverleners helpt om hun werkwijze op een overdraagbare manier bewust te hanteren
–    Humanisering die menselijkheid bevordert en helpt met verheldering van het mensbeeld en met concretisering van waarden

Daarmee wil het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum ook een brug slaan tussen wetenschappelijke theorieën en antroposofische praktijken. Daartoe behoren bijv. thema’s als: aandacht en meditatie; verbeelding en intuïtie; ritme en rituelen.

copyright © 2019
terms & conditions

Dr. Pim Blomaard

E   p.w.blomaard@vu.nl
T   +31 (0) 6 51 32 79 99

Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105 Amsterdam