Publicatie

Een volwassen leven

Uitgangspunten van de sociaaltherapie

2018    Een korte samenvatting van de antroposofische visie op zorg aan volwassen mensen met een verstandelijke beperking. De visie is opgesteld door een internationale werkgroep van professionals die werken in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

copyright © 2019
terms & conditions

Dr. Pim Blomaard

E   p.w.blomaard@vu.nl
T   +31 (0) 6 51 32 79 99

Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105 Amsterdam