Het mysterie van het sterven

Antroposofische stervensbegeleiding 2019    Het Rudolf Steiner Verpleeghuis in Den Haag heeft in een jarenlange ervaring een werkwijze voor stervensbegeleiding ontwikkeld die de mens centraal stelt en het sterven als een mysterie benadert. Dit is een eigen publicatie van de Raphaëlstichting.

Lees meer >

Het vormgeven van de zorgrelatie

2010    Dissertatie van Pim Blomaard over de ethische en professionele aspecten van de zorgrelatie in de verstandelijk gehandicaptenzorg. De dissertatie is in het Duits geschreven en bevat een Nederlandse samenvatting. Als handelseditie in tweede druk verschenen in 2017.

Lees meer >

Een volwassen leven

Uitgangspunten van de sociaaltherapie 2018    Een korte samenvatting van de antroposofische visie op zorg aan volwassen mensen met een verstandelijke beperking. De visie is opgesteld door een internationale werkgroep van professionals die werken in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Lees meer >

Visie op de werkvloer

Leren werken vanuit een antroposofische visie 2012    Een onderzoek naar de werkzaamheid van de antroposofische zorgvisie op de werkvloer, de verbinding van medewerkers met deze visie, de betekenis van leeftijd, ervaring en opleiding in relatie tot het werken vanuit een visie. Door Hans Reinders, Pim Blomaard e.a.

Lees meer >
copyright © 2019
terms & conditions

Dr. Pim Blomaard

E   p.w.blomaard@vu.nl
T   +31 (0) 6 51 32 79 99

Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105 Amsterdam